Ansatte vil kjøpe aksjer i Rosenberg

De ansatte ved Rosenberg tror på de lokale interessentene, og klubben vil legge penger i potten.