Balder-dommen farger Smedvig-tall

«Balder»-dommen gir et knallrødt resultat for Smedvig-konsernet i første halvår. Minus 487 millioner kroner etter skatt og finanskostnader tar høyde for hele beløpet konsernet er dømt til å betale Esso.