Esso fant olje

Esso har gjort et mindre oljefunn like i nærheten av Ringhorne-feltet, som ligger på Utsira-høgda i Nordsjøen.