Frykter ødeleggende vindmøllebygging

Direktoratet for naturforvaltning frykter at tilfeldig utbygging av vindmølleparker langs kysten kan føre til systematisk ødeleggelse av urørt natur og utløse nye Alta-aksjoner.