- Jeg forstår redselen

Rundt hver arbeidsplass finnes en familie. Jeg skjønner godt at deansatte på Rosenberg stiller spørsmål. Vi skal skape en fremtid forKværner Rosenberg, men må først bli enige om målene for bedriften,sier Kjell Inge Røkke til Aftenbladet.