Økt pensjonsalder vil løse pensjonsproblemet

En økning av den reelle pensjonsalderen fra i underkant av 60 år i dag til 67 år i år 2030 vil løse problemene med de store pensjonsutbetalingene i årene framover.