- Klimagasser blir verdifullt fiskefôr

Co2utslipp fra norske gasskraftverk kan omdannes til miljøvennligfiskefôr for flere milliarder kroner årlig.