Farlig bakterie i laks

Det er oppdaget listeriabakterier i norsk røykelaks og i fiskeforedlingsanlegg. Funnet kan få store konsekvenser for laksenæringen.