Yrkesmessen 2002:

Gutter er fortsatt trofaste mot mannsyrkene. Og jenter søkertradisjonelt. Men unntakene finnes på årets yrkesmesse.