Godt nytt for internasjonale skoler

Regjeringen vil godkjenne internasjonale skoler som friskoler med rett til statlig tilskudd.