Nekter å betale 4 mill.

Eierne av Bryne Torg Senter mener byggetillatelsen til en konkurrent er et brudd på avtalen om kjøp av Meieriet.