EU-land nekter å beskytte nordsjøtorsken

Norge ønsker et kraftig redusert torskefiske for å beskytte den truede stammen i Nordsjøen i neste år, men EU-land presser trolig gjennom en kvote på over 25.000 tonn.