Aldrende befolkning hemmer i-landenes økonomiske vekst

Mangel på arbeidskraft og senket økonomisk vekst blir konsekvensen av en stadig eldre befolkning i i-landene.