-DnB støtter Røkke

DnB Investor har besluttet i styremøte å støtte Kjell Inge Røkkes forslag til det nye styret i Kværner ASA. DnB Investor eier ca. 3,5 prosent av aksjene i Kværner.