Flyfrakt-tilbudet forverres på Sola

Nedbyggingen av flyrutenettet på Sola får følger også for flyfraktmarkedet i Rogaland.