Røkke tapte kampen

Kværners generalforsamling gikk fredag inn for valgkomiteensforslag til nytt styre. Det brøt ut vill jubel og trampeklapp davalgkomiteens innstilling til nytt styre ble vedtatt. Særligfornøyd var de tillitsvalgte i Kværner som har kjempet beinhardtmot fusjonen.