Statoilresultat på 15,4 milliarder kroner

Statoils resultat for 1. kvartal ble på hele 15.4 milliarderkroner, før finansposter og skatt.