Hun er en reddende engel for arbeidsledige

Som seniorkonsulent i karriererådgivningselskapet Right, har Marit Asserson hjulpet folk med ulik bakgrunn ut i arbeid.