Rekordresultat for Hydro

Norsk Hydro har aldri før vist maken til resultater som for år2000. Resultatet etter skatt ble på 14 milliarder kroner mot 3, 4milliarder kroner året før.