Gå i fond, småbedrifter

De fleste små bedrifter har penger til overs, men har lite greie på sparing.