Stavanger: «Gamle penger» holder toppen

Med få unntak er det gamle navn som preger inntekt— og fomuetoppeni Stavanger.