Fleire passasjerar med studentrabatten

Halv pris på kollektivtransport for studentar har ført til at buss— og togselskapa sel fleire månadskort. Kvar månad nyttar 1000 studentar i sørfylket seg av tilbodet.