Større underskudd enn Norges Bank regnet med

Forslaget til statsbudsjett har en sterkere økning i det oljekorrigerte underskuddet enn Norges Bank regnet med.