Forskerjakt på lakselusvaksine

Kampen mot lakselusa er avgjørende for å redde villaksen i Ryfylke. Nå leter forskere etter en vaksine.