- Verdensøkonomien er i resesjon

Morgan Stanley kutter anslaget for den globale veksten til 2,4 prosent i år. Stemmer investeringsbankens tall er verdensøkonomien teknisk sett inne i en nedgangskonjunktur.