10.000 fra oljå på sikkerhetskurs

Sikkerheten på norsk sokkel er svekket de siste årene. Det har Oljedirektoratet (OD) beregnet. Nå tilbyr oljevirksomheten kursing i nytt regelverk.