Leteboring i nord: SFT og OD på kollisjonskurs

Oljedirektoratet (OD) er på kollisjonskurs med Statens forurensningstilsyn (SFT) i spørsmålet om miljørisikoen ved leteboring utenfor Lofoten og i Barentshavet.