Faremo og Rennemo på topp i Statoil?

Skal den nye styrelederen i Statoil være en erfaren industrimann eller kvinnelig samfunnstopp?