Stadig tillit til Statoil-styret

Bedriftsforsamlingen i Statoil har i kveld behandlet den omstridtekonsulentavtalen som førte til at styreleder Leif Terje Løddesøl ogkonsernsjef Olaf Fjell måtte gå. Forsamlingen uttrykte tillit tilresten av styremedlemmene og konstituerte Kaci Kullmann Five som nystyreleder.