Færre ledige i Rogaland

Arbeidsledigheten i Rogaland har gått ned den siste måneden. Men på landsbasis øker den.