Mindre oljedamp fra norske tankere

Tre nye anlegg for reduksjon av oljedamp-utslipp, og muligens ytterligere to, skal installeres på tankskip. Dermed nås miljøkrav før tiden.