Avgiftskutt på sprit ble millionbutikk for staten

Første halvår tjente staten nesten 53 millioner kroner på at spritavgiften ble satt ned fra nyttår.