Kværner tror på en løsning

Styreformannen tror det, informasjonsdirektøren tror det og dehovedtillitsvalgte tror det. Før børsstart mandag skulle Kværner haen løsning på sine finansielle problemer. Men da klokken slo 10 varennå intet klart. Og vi venter ennå.