Terrorfrykten har liten effekt på norsk turisme-utvikling

Terrorfrykten har isolert sett liten effekt på utviklingen i norsk turisme. Reiselysten vil vende tilbake når folk lærer å forholde seg rasjonelt til terrorfrykt, mener dr. oecon Ole Skalpe.