Datasystem skal styrke sikkerhet

Phillips Petroleum skal til sommeren ta i bruk et nytt bransjesystem for lufttransport, personellboring, beredskap og innkvartering på plattformene. Det nye systemet har til hensikt å styrke sikkerheten innen oljeindustrien til havs.