Spør om skolepolitikken

Offentliggjøring av karakterer, gratis leirskole, lokale lønnsforhandlinger for lærerne. Har du spørsmål om disse temaene eller andre store forandringer som er på gang innen skolesystemet? I kveld kan du få svar.