Rogaland i tet på ADSL

Beregninger som Telenor har foretatt viser at Stavanger er landetsnest største «ADSL-by». Bare Kristiansund er bedre utbygd.