Halve døgnet hjemmefra

Mor tar etterutdanning. Far tar støyten. Sånn blir det når Ingrid Blomgren dagpendler.