Danske SAS-funksjonærer sa ja til SAS Cargo AS

Flertallet av de danske SAS-funksjonærene har i en uravstemning stilt seg bak SAS-ledelsens avgjørelse om å omdanne fraktvirksomheten til et selvstendig aksjeselskap fra 1. april.