Totalindeksen på Oslo Børs over i historien

Denne uken opphørte den fortløpende noteringen av totalindeksen på Oslo Børs. Den daglige sluttnoteringen blir fortsatt registrert, men fra nyttår er det bare hovedindeksen som gjelder.