Nordsjøgass i nytt bustadfelt

For første gong i Norge skal naturgass gjennom røyr frå Nordsjøen varma opp bustader i eit nytt byggefelt.