Fra næringsutvikling til storfylke?

Næringsstrukturer etableres på tvers av fylkesgrensene. Detbegynner å ligne på et vestlandsfylke.