Rogaland billig i drift

Av og til kan man koste på seg noe fornøyde slag på brystet. Dette er en sånn gang, rogalendinger er nemlig en svært liten belastning på statsbudsjettet hvis vi sammenligner oss med snittet av landets befolkning.