18.000 kroner i bonus for SR-ansatte

Ansatte i Sparebank 1 SR-Bank får utbetalt årets bonus i løpet avde nærmeste dagene. I snitt får de rundt 18.000 kroner.