NHO-ja til fri innvandring fra Øst-Europa

Allerede i år vil NHO at Stortinget skal åpne for fri arbeidsinnvandring fra EUs søkerland i Sentral— og Øst-Europa.