Kamp om nytt gasselskap

Eit heilt nytt statseigd gasselskap med minst 150 tilsette skal opprettast. Nå bryggjar det opp til kamp om hovudadministrasjonen skal leggjast til Stavanger eller til nordfylket.