Arnkværn foreslått som styreformann i Kværner

Valgkomiteen i Kværner går inn for å velge høyesterettsadvokat Harald Arnkværn som styreformann i selskapet.