Vil bruke skolen som læringsarena

Skal vi gjennomføre det Reform 97 pålegger oss må vi få kunnskap om dette. Det må stilles krav om at foreleserne våre vet hva som foregår ute i skolen. De fleste mangler denne erfaringen og undervisningen er ikke relatert til hverdagen i skolen, sier Rune Andrè Evensen, som går andre året på allmennlærerlinja ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Stavanger (HiS).