Bedre enn ventet fra Elkem

Elkem gjør det dårligere i første kvartal sammenlignet med fjoråret, men det er likevel bedre enn forventet.