1000 må skifta bank på Moi

Flekkefjord Sparebank har kjøpt både personkundane og lokala til Fokus Bank på Moi. Overtakinga skal skje så snart som mogleg, seinast innan 1. oktober.